Ausschüsse

Gemeinde St. Michael

Überprüfungsausschuss

ÖVP

 • R. Perchtold M.A. / V. Bayr
 • E. Bliem / P. Lassacher

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / A. Brugger
 • C. Schager-Wahlhütter / Ch. Ferner

FPÖ

 • E. Lassacher
 • E. Bayr
Bau- & Vergabeausschuss

ÖVP

 • Ing. L. Kalb / R. Perchtold M.A.
 • Vz-Bgm. R. Holitzky / E. Bliem
 • KR. E. Wieland / M. Ferner
 • M. Pfeifenberger / V. Bayr
 • P. Lassacher / T. Aichhorn
 • Ing. H. Wieland / S. Zanner

SPÖ

 • A. Moser / Ch. Ferner
 • A. Brugger / P. Pfeifenberger

FPÖ (beratend)

 • E. Bayr / E. Lassacher
Sozialausschuss - Familie - Seniorenausschuss

ÖVP

 • E. Bliem / Vz-Bgm. R. Holitzky
 • T. Aichhorn / M. Ferner
 • S. Zanner / M. Pfeifenberger
 • KR. E. Wieland / Ing. L. Kalb
 • Ing. H. Wieland / R. Perchtold M.A.
 • V. Bayr / P. Lassacher

SPÖ

 • C. Schager-Wahlhütter / A. Moser
 • N. Stricker / P. Pfeifenberger

FPÖ (beratend)

 • E. Lassacher / E. Bayr
Jagdkommission

ÖVP

 • Ing. H. Wieland / R. Perchtold M.A.
 • Vz-Bgm. R. Holitzky / S. Zanner
 • M. Ferner / P. Lassacher
 • V. Bayr / T. Aichhorn

SPÖ

 • P. Pfeifenberger / A. Brugger
Raumordnung - Markterneuerung - Verkehr - Umweltausschuss

ÖVP

 • Vz-Bgm. R. Holitzky / R. Perchtold MA.
 • KR. E. Wieland / M. Ferner
 • E. Bliem / Ing. H. Wieland
 • Ing. L. Kalb / V. Bayr
 • P. Lassacher / M. Pfeifenberger
 • T. Aichhorn / S. Zanner

SPÖ

 • A. Moser / C. Schager-Wahlhütter
 • P. Pfeifenberger / A. Brugger

FPÖ (beratend)

 • E. Lassacher / E. Bayr
Gesundheitssprengel

ÖVP

 • Bgm. M. Sampl / T. Aichhorn
 • E. Bliem / M. Pfeifenberger

SPÖ

 • C. Schager-Wahlhütter / A. Moser
Jugend & Sport - Kultur & Bildungsausschuss

ÖVP

 • M. Ferner / E. Bliem
 • R. Perchtold M.A. / M. Pfeifenberger
 • V. Bayr / T. Aichhorn
 • S. Zanner / KR E. Wieland
 • Vz-Bgm. R. Holitzky / P. Lassacher
 • Ing. H. Wieland / Ing. L. Kalb

SPÖ

 • Ch. Ferner / A. Moser
 • C. Schager-Wahlhütter / N. Stricker

FPÖ (beratend)

 • E. Bayr / E. Lassacher
Tourismusausschuss

ÖVP

 • Bgm. M. Sampl

SPÖ

 • P. Pfeifenberger
Wasserausschuss Katschberg

ÖVP

 • Ing. L. Kalb / Ing. H. Wieland
 • Bgm. M. Sampl / M. Ferner

SPÖ

 • A. Moser / P. Pfeifenberger

Seniorenbeauftragter

 • S. Zanner

Seniorenbeauftragter-Stv.

 • Ing. L. Kalb

Grundverkehrsbeauftragter

 • J. Walcher sen.

Grundverkehrsbeauftragter-Stv.

 • P. Lassacher

Biosphärenbeauftragter

 • P. Lassacher

Biosphärenbeauftragter-Stv.

 • M. Ferner

Ortsmarketing:

 • Bgm. M. Sampl

Ortsmarketing:

 • Vz-Bgm. R. Holitzky

Tourismusverband - Finanzkontrollausschuss:

 • S. Zanner